Nå dina drömmar och mål med Adaptive Life Design
Adaptive Life Design är ett nystartat företag som
coachar dig fram till dina mål och visioner. Verksamheten startades i början av året.
Bernie Selmerhagen och Christina Lagnelius äger och verkar i företaget, och de båda har mångårig erfarenhet inom individnära utveckling. Christina var en av pionjärerna i Sverige inom karriärplanering i början av 90-talet, och arbetade då mycket med rådgivning och coaching mot företagsledningar och personer som stod inför stora förändringar.  Bernie har långt förflutet i chefsroller och verkade senast som projektledare/mentor vid Ekonomihögskolan i Lund. Han knöt samman magisterstudenter med skånskt näringsliv och skapade möjligheter för feedback till utbildningar, de enskilda studenterna och företagen.
 
Så småningom tänkte Bernie att han skulle kunna göra något mer utvidgande av sin kompetens, och startade då tillsammans med Christina företaget Adaptive Life Design. Företaget arbetar med yrkesmässig-, personlig- och resultatinriktad karriär- och ledarutveckling. De använder coaching som bas i sina affärsmodeller, även inom de delar som berör karriärrådgivning i samband med anställningsförändringar för enskilda och i gruppverksamhet.
Bernie och Christina vill inspirera ledare, entreprenörer, egenföretagare och andra nyckelpersoner att nå bortom vad de själva trodde var möjligt, genom en värdeskapande relation i nuet eller inför nya steg i karriären.
Coaching är ett mycket effektivt och strategiskt förhållande som ger energi, livslust och struktur och dessutom är det förlösande KUL för både coach som klient.
 
Den som kommer till Adaptive Life Design för att få vägledning och coaching får en gratis konsultationstimme där man gemensamt ser över vad klienten vill och kan, samt vad klienten förväntar sig av Adaptive. Därefter kommer man överens om ett tillvägagångssätt och bokar in möten. Man träffas tre gånger i månaden och varje möte varar en timme. Samtalet utvärderas regelbundet och deltagaren får också uppgifter att arbeta med mellan mötena, för att hela tiden röra sig mot sina mål och visioner.
Adaptive Life Design genomför även kvällskurser, livs- och karriärplanering, för närvarande via Folkuniversitetet i Malmö och besöker företag för seminarier.

Adaptive Life Design

Bransch:
Tjänster

Telefon: 040-17 03 22
Fax: 040-17 06 23

Adress:
Adaptive Life Design
Östergatan 11
21125 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN